Vi har dejligt rent vand i ladingGeneralforsamling

Lading Vandværk indkalder til generalforsamling tirsdag den 20.09.22. kl. 19.30 i Lading Forsamlingshus, Viborgvej 882, 8471 Sabro.