Lading Vandværk

 


Ring til Henrik Wind på mobil: 40454340
- hvis du ser noget vand komme op af jorden!

 


 


 

 

 

 

Velkommen

Her kan du finde informationer ang. vandforsyning, samt se regnskab og takstblad.

OBS: Vi er i fuld gang med at skifte alle vandmålere til digitale vandmålere.

Først når alle målere er udskiftet til digitale vil vandværket kunne aflæse målerene automatisk!

Vi indfører den nyeste teknologi der fremadrettet betyder, at vi kan fjernaflæse vandforbruget og det giver muligheder for bedre at spore vandbrud.

ALLE forbrugere skal derfor aflæse målerne manuelt indtil der gives besked at vandværket overtager aflæsningen!

OBS: For at financere de nye digitale vandmålere har vi fra 2018 besluttet,
at alle forbrugere får en ekstra betaling frem til 2022 på 300 kr. årligt.
Vi kalder det "digital målerudskiftning" på indbetalingskortet og takstbladet!

På denne måde deler vi udgiften på nye målere på 1.500 kr. pr. forbruger
ud i en periode på 5 år.

Efter 2022 fjerner vi målerudskiftningsbetalingen.