Lading Vandværk

 

 

 

Ring til Olav Basse på mobil: 20988384
- hvis du ser noget vand komme op af jorden!

Eller Henrik Wind på mobil: 40454340


 


 


 

 

 

 

Velkommen

Her kan du finde informationer ang. vandforsyning, samt se regnskab og takstblad.

OBS: Vi har nu skiftet næsten alle vandmålere til digitale vandmålere.

DERFOR vil vandværket kunne aflæse målerene digitalt i år!

Du vil IKKE modtage et aflæsningskort i 2021.

Vi indfører den nyeste teknologi der fremadrettet betyder, at vi kan fjernaflæse vandforbruget og det giver muligheder for bedre at spore vandbrud.

OBS: For at financere de nye digitale vandmålere har vi fra 2018 besluttet,
at alle forbrugere får en ekstra betaling frem til 2022 på 300 kr. årligt.
Vi kalder det "digital målerudskiftning" på indbetalingskortet og takstbladet!

På denne måde deler vi udgiften på nye målere på 1.500 kr. pr. forbruger
ud i en periode på 5 år.

Efter 2022 fjerner vi målerudskiftningsbetalingen.